Sứ mệnh

Liên Minh Xanh được thành lập với mục đích:

Phát triển thị trường cho cây tinh dầu và dược liệu ở vùng núi Trường Sơn, tăng thu nhập bền vững từ rừng và đất rừng cho các cộng đồng, góp phần bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa.

Nghiên cứu và phát triển thành công Cao Tinh dầu Sao La

Tạo ra các sản phẩm tinh dầu, dược liệu có chất lượng cao, chứa đựng những giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Huế và miền Trung để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng như thị trường quốc tế.

Phát triển mô hình liên kết giữa những người dân, những nhà khoa học, những nhà đầu tư, những khách hàng và Nhà nước có mục đích chung là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.