Vùng nguyên liệu

Để phù hợp với đặc thù tự nhiên và xã hội của khu vực miền Trung Việt Nam, LMX không phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh và thâm canh cao. Thay vào đó, LMX phát triển vùng nguyên liệu dựa vào tiềm năng tài nguyên và lao động của các nhóm hộ dân hợp tác với công ty. Hiện tại, công ty đang phát triển hai vùng nguyên liệu chính dọc từ vùng thượng nguồn sông Hương về đến vùng thượng lưu, cách thành phố Huế 20 km về phía Tây, bao gồm:

Vùng nguyên liệu là các loài cây sống dưới tán rừng tự nhiên ở khu vực các xã thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (vùng thượng nguồn sông Hương). Đến nay đã trồng được hơn 12ha cây thiên niên kiện dưới tán rừng. Một số loài khác sau khi đã được nghiên cứu và thử nghiệm sẽ được triển khai trồng trong thời gian tới.

Vùng nguyên liệu tràm gió và tràm 5 gân được khôi phục và trồng mới ở khu vực xã Dương Hòa, huyện Hương Thủy và xã Hương Thọ, huyện Hương Trà. Trong đó, tràm gió là một loài bản địa (nổi tiếng với sản phẩm dầu tràm Huế) được khôi phục từ những cánh rừng bị phá và khai thác kiệt quệ trước đây bằng các biện pháp lâm sinh tự nhiên. Tràm 5 gân là giống tràm mới được đưa vào Việt Nam từ Úc (nên thường được gọi là tràm Úc), đã được trồng thử nghiệm ở đây từ năm 2012.

Nguyên liệu từ những loài cây thu hoạch hàng năm như gừng, sả, bưởi, được các hộ dân ở các huyện Nam Đông và Hương Thủy trồng trong vườn nhà với giống và kỹ thuật của Liên Minh Xanh.

Vùng nguyên liệu Sả Huế do Liên Minh Xanh tự canh tác.